06-39790433 tanja.debie@gmail.com

Wat versta ik onder schaalbaarheid

De term ‘schaalbaarheid‘ komt volgens mij oorspronkelijk uit de IT, waar het aangeeft in welke mate een (online) dienst of product makkelijk uit te breiden is. Mijn wikipedia zegt ervan: Scalability is the capability of a system, network, or process to...