Over normen en waarden

Het is ontzettend leuk om een verzoek, per telefoon of email, te krijgen van een leuk of inspirerend persoon voor een nieuw project, maar voor je het weet zit je agenda ram-vol met dit soort “leuke” projectjes en maar weinig zaken die je dichter bij je doelen brengen. Aangenomen dat je doelen voor jezelf gesteld hebt trouwens, kort en lange termijn, of cruise je gewoon door het leven en zie je wel waar je uitkomt? Nee toch?!

Dacht ik ook al niet. Maar als het daar toch aan schort kan het helpen om voor jezelf duidelijk te maken wat je normen en waarden zijn. Op basis daarvan kan je kritisch kijken naar nieuwe verzoeken en de overweging maken of je er op in moet gaan of niet.

Gesprekken vroeger op school die over “normen en waarden” gingen, hadden bij mijn weten te maken met 2 woorden spreken, U zeggen, op tijd komen en elkaar netjes behandelen. Ik vond het belangrijk om mijn normen en waarden te herzien en begon met de beide woorden eens goed onder de loupe te nemen.

Definities volgens Wikipedia

“Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt. Het gaat om omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt.”

Normen:

  • Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociale verkeer. Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels.
  • Normen kunnen positief zijn (geboden) of negatief (verboden).
  • Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.

Waarden:

  • Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Daarbij kennen we:
  • ‘Instrumentele waarden’ – een betekenis die door concrete personen of groepen feitelijk wordt verleend aan personen, zaken of gebeurtenissen.
  • ‘Intrinsieke waarden’ – waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen.

In het kort “wat is wenselijk?” (waarde) en “wat is de maatstaaf of standaard?” (norm).

Mijn eigen normen en waarden

Door mijn eigen normen en waarden op te stellen dan wel bij te stellen, werd het makkelijker voor mij om keuzes te maken en verzoeken te evalueren. Het is nou eenmaal onmogelijk om het allemaal te doen, dus je moet weten wat belangrijk voor je is. Zodat je weet waar je ’nee’ tegen zegt op het moment dat je op een verzoek ingaat. Dat geldt overigens niet alleen voor de verzoeken van anderen, maar ook alles wat in mijn hoofd omgaat aan nieuwe ideeën, gedachtes en overtuigingen die dingen om mijn aandacht en tijd.

“Your beliefs become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your destiny.”

– Ghandi

Bedankt voor het lezen, je bent geweldig. Dat weet je toch?!


Deze post is onderdeel van de 27daysofmay in de aanloop van mijn talk bij Creative Morning Utrecht en lancering van ihavesomanyideas.com.