Massa vertaling van Clicky

De statistiekenboer Clicky is bezig met een vertaling van de diensten en vraagt de gebruikers (leden >30 dagen) daarbij te helpen. De beloning voor de bijdrage kan een Pro account zijn, maar vooral de voldoening erbij betrokken te zijn. De Nederlandse vertaling staat op 45% en ik heb zojuist ook een paar vertalingen gedaan. Sean heeft het mooi ingericht trouwens. Reeds vertaalde stukken tekst of zinnen kun je met een plus of min waarderen óf je eigen vertaling toevoegen.

tdbnl_clickytranslate.png

Het grappige is dat ik ergens overheen las en bij het vertalen onterecht een informele adressering gebruikte. En bij dubbele vertalingen (informeel vs formeel) voor de informele koos. Dit komt omdat de persoonlijkheid (character, onderwerp voor volgende blogpost?) van Clicky mij zodanig sympathiek overkomt dat tutoyeren voor mij heel voor de hand liggend was. Ik had blijkbaar over het volgende verzoek heen gelezen:

If your language has both “formal” and “informal” ways of addressing someone, please use the FORMAL way!

Helaas kan ik de reeds foutief gestemde vertalingen niet terugkeren, maar ik zal ik het vervolg braaf aanspreken met U. Ondanks dat ik het niet vind passen bij Clicky.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.