So You Want to Be an …

Zo dan heb je even een paar tussen-uurtjes om je feeds bij te houden en kom je een hoop leuke dingen tegen. Adaptive path publiceerde 29 augustus een artikel over een essay die Robert Reimann vijf jaar geleden schreef; “So You Want to Be an Interaction Designer”. Dan Saffer is auteur van “Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices” en krijgt regelmatig de vragen over de inhoud van zijn beroep. Het artikel van Robert Reimann dekt veel van de lading, maar het een en ander is toch veranderd over de laatste vijf jaar.

Leuk artikel om te lezen, hij gaat ook in op temperament:

Reimann’s essay is still right on the money about temperament. Empathy with users and the ability to learn new domains and subject areas are both crucial elements of any designer’s temperament. These are the indispensable building blocks of the profession.

This doesn’t mean you need to be a “people person” (although that helps). It does mean that you should have an interest in human beings, their behaviors and limitations. You should at least care about people and the human condition in the abstract. To be a good interaction designer requires being able to put yourself in the place of your users, not imagine you are the user or your users are like you. They probably aren’t.

On the Myers-Briggs personality scale, having an “N” (intuitive) personality is nearly critical. Being able to make intuitive leaps is essential for designers. Since it’s unlikely you will ever be able to see the entirety of a problem, meet every user, or know the subject matter completely, you will have to make guesses and hypothesize theories—which is where the “N” comes in.

Met name het artikel over de Personality scale haalde iets bekends aan. Het “N” type Sensation of Intuition, wat als het ware staat voor aandacht hebben voor wat gebeurd buiten onszelf, extern. Een heleboel wijsheid wordt hier voor het gemak teruggebracht naar twee kernmerken van persoonlijkheden: Waarnemer en Interspector (zelfobservatie).

De Waarnemer is een structureel, aards type met beide benen op de grond, missen weinig van de wereld om hen heen (of verder daar omheen zelfs). Strikte neiging naar feitelijkheden, wat gebeurd er, wat is er gebeurd en niet zo zeer wat kon er gebeuren of wat kan ooit gebeuren.

Het tegenovergestelde daarvan is de Interspector, dromerige types, neigen connectie met de wereld te missen. In de ogen van Waarnemers kunnen zij ook overkomen als fladderig, onpraktisch en onrealistisch. Aan de andere kant kunnen Interspectors hen van gebrek aan fantasie verwijten, te druk met de ‘kleine’ feitjes van de wereld. In overdrijving uiteraard.

Het lijkt op een oefening die wij eens hebben gedaan met onze afdeling marketing die bestaat uit verschillende disciplines en waaronder 2 ontwerpers. Wij kregen 4 werelden uitgelegd. De blauwe wereld (Structurele wereld aka Waarnemers), Rode wereld (Authentieke, original aka Interspectors), Gele wereld (Levens genieters) en groene wereld (Familiemensen) en na een korte intoductie mochten we een wereld toeeigenen. En grappig om te zien dat veel mensen inderdaad terechtkomen waar waar je ze verwacht. In de Blauwe wereld vonden we praktisch alle Database Marketeers bijvoorbeeld en in de Rode wereld… ik. Aangenaam, Tanja, Interspector, rode rakker [wink]…

Trouwens, wat het me uiteindelijk opleverde was een heleboel begrip voor de wijze waarop ik -enthousiast en gepassioneerd- mijn werk doe.

» Artikel op Adaptive path “So You Want to Be an Interaction Designer 2006”
» Boek op Amazon Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices
» Lees meer over Myers-Briggs personality scale en “N” (intuitive)
» Dan Saffers persoonlijke site
» Artikel door Dan Saffers op Vitamin
Dit artikel is geschreven onder de voorwaarden waaronder adaptive path publiceerd (Creative Commons).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.