DFC goes ‘framework’

Design for Conversion, the Mobile Edition, gaat uit van 3 belangrijke pijlers: persuasive technology, experience design en evidence based marketing. De captains en de sprekers zijn verdeeld over deze 3 pijlers en er is dus voor iedereen wat te halen. Dit nieuwe framework gaat er ook voor zorgen dat elke bezoeker (ongeacht niveau) wijzer en meer ervaren naar huis gaat, stoked om aan de slag te gaan met de opgedane kennis en inspiratie. Door iedereen in het grid te plaatsen weet je waar je talent en je interesses liggen en kun je snel iemand vinden om bij aan te haken om wat nieuws te leren. Ja, dames en heren, er komt meer structuur in de dag!

Voor de hongerigen en leesgierigen onder jullie kun je op slide 3 alvast wat links naar leesvoer vinden. Hou de komende maand www.designforconversion.nl scherp in de gaten houden voor meer!

1 thought on “DFC goes ‘framework’”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.