AJAX voor iedereen: miniajax.com, een showroom met downloads (scripts). Yeah!