Read/Write Web over web office’s

Gisteren vond ik een artikel op Techcrunch over Google vs Microsoft, op Read/Write Web delen ze de fascinatie voor de web office’s.” verzameld de huidge status van een aantal players in deze race, met (voor mij altans) een nieuwe player: Zoho. Die -volgens R/WW- hun kanonnen richten op het door mij zo geliefde Basecamp.
Yesterday I found an article on Techcrunch on the Google vs Microsoft war, Read/Write Web shares the fascination for web office’s. collects the status of a number of the players of the race. And introduces (to me anyway) a new player: Zoho. Who -according to RWW- is pointing their guns at the succes of the lovely Basecamp.

» Lees het artikel op Read/Write Web
» Bezoek Zoho
» Alles over Basecamp

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.